Златна рисувана икона на Свети Свети Кирил и Методий