Златна рисувана икона на Света Богородица Умиление