Златна рисувана икона на Света Богородица Спорителница хлебов