Златна рисувана икона на Иисус Христос – Вседържител