Златна рисувана икона Спас Неръкотворни Светия Убрус
Намери Икона