Златна рисувана икона Иисус Христос на трон
Намери Икона